Search
Close this search box.

آنفولانزا در کودکان

واکسن

آنفولانزا در کودکان، نوعی عفونت دستگاه تنفسی است که توسط ویروس آنفولانزا ایجاد می‌شود. عفونت ویروسی بر مجاری تنفسی موجود در ریه‌ها تأثیر می‌گذارد. شیوع آنفولانزا هر ساله بین پاییز و زمستان اتفاق می‌افتد. حمله آنفولانزا در کودکان عمدتا در ماه‌های زمستان دیده می‌شود. به طور کلی ویروس آنفولانزا کمتر از یک هفته فعال است. […]