اهمیت تغذیه کودک با شیر مادر

تغذیه-با-شیرخشک

قبل از اینکه به اهمیت شیر ​​مادر برای نوزاد بپردازیم، بهتر است بدانید شیر مادر با شیر طبیعی چه تفاوتی دارد. اولین شیر مادر پس از زایمان (آغوز)، غلیظ و زرد رنگ می‌باشد که حاوی شیر غنی از مواد مغذی و پادتن است. پس از سه تا پنج روز بعد از زایمان، غلظت این شیر […]