شب ادراری در کودکان

شب ادراری

دو نوع شب ادراری وجود دارد: شب ادراری اولیه شب ادراری اولیه در کودکان به زمانی گفته می‌شود که کودک از اوایل کودکی بدون وقفه رختخواب خود را خیس می‌کند و تا مدت طولانی این روند ادامه داشته باشد و یک شب هم رختخوابش خشک نباشد. شب ادراری اولیه بیشتر اوقات نشان دهنده سیستم عصبی […]