تعداد دفعات مدفوع نوزاد

تعداد دفعات مدفوع نوزاد دکتر نسرین دوامی

کارکردن شکم و دفع مدفوع هر نوزاد با دیگری متفاوت است. در روزهای اول تولد نوزاد به مدت سه روز مدفوع کردن نوزاد بسیار مهم است چرا که در این ۳ روز بدن نوزاد از تمام موادی که در جنینی بلعیده است خلاص می شود. در صورتی که نوزاد تا ۴۸ ساعت مدفوع نکند لازم […]