Search
Close this search box.

تعداد دفعات مدفوع نوزاد

تعداد دفعات مدفوع نوزاد دکتر نسرین دوامی

تعداد دفعات مدفوع نوزاد در روز باید چند بار باشد؟ والدین چه زمانی باید نگران این موضوع شوند؟ کارکردن شکم یک انسان اعم از نوزاد و بزرگسال، بسیار مهم است. هر فردی باید روزانه یکبار در روز کارکرد طبیعی شکم را داشته باشد. یک نوزاد روزهای اول تولد باید به مدت سه بار در روز […]