Search
Close this search box.

آیا هموفیلی در کودکان خطرناک است؟

درمان هموفیلی در کودکان دکتر نسرین دوامی

هموفیلی در کودکان به دلیل فقدان پروتئین انعقاد خون رخ می دهد. این بیماری یک اختلال ژنتیکی بوده و طبق آمار کودکان پسر بیش تر از کودکان دختر دچاری این بیماری می شوند. هموفیلی در کودکان به این معنا می باشد که خونریزی آن ها چه داخلی چه بیرونی به دلیل نبود پروتئین انعقاد خون […]