علت زود دندان در آوردن نوزادان چیست؟

دندان در آوردن کودک دکتر نسرین دوامی

روند دندان در آوردن نوزادان هنگام دندان در آوردن نوزادان مواد شیمیایی در بدن کودک آزاد می گردد که سبب می شود برخی از سلول های لثه از بین رفته و جدا شوند. اینگونه لثه به دندان ها اجازه رشد می دهد. بنابراین این تصور که لثه یا گوشت لثه هنگام جوانه زدن دندان پاره […]