تب بی دلیل در کودکان خطرناک است؟

تب بی دلیل در کودکان

تب بی دلیل در کودکان یکی از نگرانی های والدین و دلیل مراجعات مکرر به بهترین متخصص اطفال در اصفهان می باشد. به طور کلی تب در بدن نمایانگر مبارزه سیستم دفاعی بدن با عوامل بیماری زا می باشد. در حقیقت تب یک هشدار بوده که در بدن ویروسی وجود که در حال مقابله با […]